Kroužek anglické konverzace

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 19.1.2016


Žáci naší školy nemusí ve školních lavicích trávit jen tu nezbytně povinnou část dne. Naopak. V době mimo vyučování se do budovy školy vrací, aby se zapojili do činností v zájmových kroužcích. Konverzace v anglickém jazyce probíhá hned ve třech skupinách.

Žáci jsou rozděleni podle věku do tří skupin tak, aby se náplň hodiny mohla maximálně přizpůsobit jejich schopnostem i potřebám. V pondělí se tak schází čtvrťáci a páťáci, středeční odpoledne patří šestým až osmým ročníků a týden uzavírá skupina těch nejměnších, tedy žáčků z prvních až třetích tříd.

Nejedná se o doučování ale o praktické využití všeho, co už děti v cizím jazyce znají. Pracujeme na tom, aby se jazýčky rozvázaly a obava z mluvení v cizím jazyce se postupně rozplynula. Každou hodinu máme téma, kterému se věnujeme. Kopie, se kterými děti pracují, jsou doplňovány poslechy a procvičováním na interaktivní tabuli. Práce se nám daří a po prvním půlroce děvčata a chlapce chválím za práci, kterou v hodinách odvedli.

Je radost slyšet překvapené reakce dětí na to, že už je hodina za námi a je čas se rozejít. To se totiž v běžných hodinách nestává tak často.  Kroužky budou ve stávající podobě pokračovat i ve druhém pololetí. Případní noví zájemci se mohou hlásit u paní učitelky Kubálkové.

Galerie obrázků

Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace
Kroužek anglické konverzace