Návykové chování - beseda s Policií ČR

Autor: Mgr. et Bc. Pavel Knajfl, zveřejněno: 1.12.2015


Předmět výchova ke zdraví je zařazen do školního vzdělávacího programu žáků 2. stupně. Od 6. Do 8. třídy se žáci postupně seznámí se základními faktory, které ovlivňují zdraví člověka, jak předcházet rizikovému chování zejména v období dospívání přes poskytování první pomoci. Získají povědomí o dospívání, sexuálním životě a jeho rizicích, či se dozvědí, jak efektivně komunikovat s okolím a zdravě prosadit svůj názor.
 
V 7. Ročníku prvního pololetí se vyučuje rizikové chování, vznik závislosti a konkrétní návykové látky, se kterými by se žáci mohli ve svém okolí setkat. Všichni víme, že je velmi důležité působit na prevenci rizikového chování a předcházet tak možným negativním důsledkům, které jsou spojeny se závislostním chováním.
 
Preventivní program zaměřený na rizikové chování a drogy si pro nás připravila i Policie ČR – konkrétně pprap.. Bc. Jan Strejček, který přijal pozvání do výuky od Mgr. Knajfla.

Galerie obrázků

Návykové chování - beseda s Policií ČR
Návykové chování - beseda s Policií ČR
Návykové chování - beseda s Policií ČR
Návykové chování - beseda s Policií ČR
Návykové chování - beseda s Policií ČR