Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 11.1.2016


Dvaadvacátého prosince probíhá na naší škole vánoční maraton, který však nemusí jednoznačně znamenat ryze sportovní zážitek. V tomto roce na děti čekala celá řada vánočně laděných úkolů, které plní jako tým a za jejichž splnění získávají body. Ty jim mohou pomoci k vítězství v celém maratonu a zisku hezkých cen. I když s prázdnou neodejde nakonec nikdo.


Tentokrát bylo pro děti připraveno deset stanovišť, kde mohly prokázat, do jaké míry jsou schopné spolupracovat a dosahovat tak hezkých výkonů. Na každém stanovišti sbíraly cenné body, které se sčítaly. Stanoviště nazvané "rozsviť si svůj stromek" předpokládalo, že budou soutěžící pracovat ve dvou skupinkách. Ta menší měla za úkol promyslet, zda byla připravená tvrzení týkající se vánočního stromku a jeho historie pravdivá či nepravdivá. Druhá skupina potom nejprve skládala z bublinkaté fólie velký smrk. Úkol to nebyl jednoduchý, protože potřebné "stavební" díly byly pomíchané se stejným počtem "falešných" částí. Zatímco žáci usilovně pracovali, paní učitelky zatím rozsvítily osm čajových svíček a jeden svícínek. V okamžiku, kdy děti měly stromek sestavený, přenesly opatrně hořící svíčky na koncové větvě a svícínek umístily na špičku stromku. V tom okamžiku se časomíra zastavila.

A na řadu přišli "koumáci", kteří se zatím zabývali historií a současností tradice zdobení vánočního stromku. Každou správnou odpovědí totiž pomohli snížit čas, který jejich třída ke splnění úkolu potřebovala, o pět vteřin.

Děti si na tomto stanovišti vyzkoušely, jak důležité je umět spolu domluvit, spolupracovat a fungovat jako tým. To považuji za největší pozitivum. Nezanedbatelné samozřejmě není ani to, že mohly prokázat, jak jsou šikovné a v neposlední řadě se také dozvěděly něco o vánočních stromcích, které tak nějak samozřejmě zdobí naše domovy.

Galerie obrázků

Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek
Vánoční maraton - rozsviť si svůj stromek