Vlastivěda ve 4.B

Autor: Mgr. Věra Štěpová, zveřejněno: 1.6.2016, článek se týká tříd(y): 4.B  


Zpestření hodin vlastivědy.

Učivo vlastivědy je rozděleno na dějepisnou a zeměpisnou část. Na závěr dějepisné části jsme si vytvořili referáty. Každý si vybral jednu historickou osobnost, o které jsme se učili. Úkolem bylo nalézt různé zajímavosti, na které nezbyl v hodinách vlastivědy už čas a referát také doplnit obrázkem.

Vzniklo tak mnoho pěkných a zajímavých prací např. o Karlu IV., Marii Terezii, Ludvíkovi Jagelonském, J. A. Komenském. Než jsme se pustli do zeměpisné části, vyrobili jsme si pomůcku, abychom měli lepší představu o místě, kde žijeme a o světě vůbec.

Všichni pracovali se zájmem a netradiční pomůcka se nám povedla.

Galerie obrázků

Vlastivěda ve 4.B
Vlastivěda ve 4.B
Vlastivěda ve 4.B
Vlastivěda ve 4.B
Vlastivěda ve 4.B
Vlastivěda ve 4.B
Vlastivěda ve 4.B