Domácí výuka psaní všemi deseti

Autor: Ing. Jaroslav Schovánek, zveřejněno: 14.1.2016


Vážení rodiče, naše škola nabízí Vám a Vašemu dítěti zprostředkování placené i neplacené domácí výuky ZAV (psaní všemi deseti prsty na klávesnici). Tato výuka je určena především pro žáky 5. a 6. ročníků, kteří se učí psát všemi deseti povinně v rámci pracovních činností. Mohou ji však zahájit i ostatní žáci (přiibližně od 3. ročníku), jejich sourozenci nebo i další příslušníci Vaší rodiny (včetně dospělých).

K domácí výuce ZAV (placené i neplacené) je třeba nainstalovat do PC příslušný software. Instalační soubor se dá stáhnout z adresy http://www.zav.cz/zavvyuka-install.exe nebo získat od p. uč. Schovánka zkopírováním na přenosné médium. Následná instalace je standardní a jednoduchá. Po instalaci se žák se k domácí výuce přihlásí stejným loginem a heslem jako ve škole. Další příslušník rodiny obdrží přístupové údaje na požádání od p. uč. Schovánka.

Bezplatný rozsah je do cvičení č. 100. Od cvičení č. 101 je domácí výuka placená. Podle potřeb Vás nebo Vašeho dítěte si můžete vybrat z nabídky licencí obsažené v návratce. Pokud si v rámci rodiny zvolíte více licencí stejného druhu, máte na druhou a každou další licenci 50 % slevu.

Kurzovné se platí v hotovosti v kanceláři školy (p. Šimková – č. dveří 202) v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 15.30 (nebo v jiném čase po telefonické domluvě s p. Šimkovou – tel. 491 812 474). Uzávěrka platby kurzovného je 29. 1. 2016. Po zaplacení vystavíme každému platícímu příjmový pokladní doklad a zpřístupníme mu placenou část výuky.

Do vytištěné návratky, prosíme, napište potřebné údaje požadovaný počet licencí a další důležité údaje. Vyplněnou návratku odevzdejte při platbě kurzovného p. Šimkové.

Veškeré informace o výuce ZAV doma i ve škole Vám poskytne p. uč. Schovánek (žákovská studovna, č. dv. 101, e-mail: jaroslav.schovanek@zsostrov.cz, tel.: 491 812 474).