Stěny jazykové učebny vypráví

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 2.12.2015


Stěny tříd jsou na naší škole využívány také jako prostor k vystavování prací žáků. A ne jinak je tomu i v případě jazykové učebny.

Návštěvníkovi tak musí být na první pohled jasné, že jsou děvčata a chlapci, kteří se zde většinou třikrát týdně scházejí (což je běžná hodinová dotace pro výuku cizího jazyka), plní kreativních nápadů. Na začátku školního roku jsou prostory prázdné, připravené k novému "osídlování".

Během školního roku se ale postupně stávají jakousi druhou "třídní kníhou", ve které se lze dozvědět mnohé z toho, co stojí i v její papírové nebo dnes spíše již počítačové podobě. Děti ve svých projektech totiž tematicky navazují na probírané učivo a využívají aktuální slovní zásobu i gramatické jevy. A protože přísun nových materiálů pokračuje nepřetržitě až do konce školního roku, kdy je spolu s dětmi pečlivě zakládáme do osobních jazykových portfólií, nemůže si ten, kdo zavítá do naší jazykové učebny, stěžovat na nudu.

Galerie obrázků

Stěny jazykové učebny vypráví
Stěny jazykové učebny vypráví
Stěny jazykové učebny vypráví
Stěny jazykové učebny vypráví
Stěny jazykové učebny vypráví
Stěny jazykové učebny vypráví
Stěny jazykové učebny vypráví