Hasík – návštěva u hasičů

Autor: Mgr. Jitka Frimlová, zveřejněno: 22.6.2016, článek se týká tříd(y): 2.A  


Během školního roku nás dvakrát ve škole navštívili pracovníci z Hasičského záchranného sboru v Jaroměři. Naučili nás, jak se dovoláme pomoci hasičů, co máme dělat a jak se máme chovat v případě požáru doma i ve škole atd. Slíbili nám, že se na konci školního roku uvidíme na jejich pracovišti a my se na toto setkání netrpělivě těšili.

V pátek 17.6. jsme se za nimi vydali, přestože nás ráno na malou chvíli zastavil velmi prudký déšť.

Jakmile jsme přišli, vyjela všechna vozidla z garáží a my jsme se pod odborným dohledem pracovníků mohli blíže seznámit s vybavením  vozidel a zodpovědnou prací hasičů. Děti pozorně poslouchaly výklad s názornými ukázkami a některé děti poučovaly své spolužáky, protože chodí do hasičského kroužku a mnoho věcí už znají.

Asi největším zážitkem bylo vyzkoušení si hašení požáru ze střechy vozidla, či spuštění signálu k výjezdu.

Všem pracovníkům děkujeme za trpělivost a ochotu, jejich práce si moc vážíme.

Za třídu 2.A zapsala třídní učitelka Jitka Frimlová

Galerie obrázků

Hasík začíná | Hasík – návštěva u hasičů
Hasík začíná 2 | Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů
Hasík – návštěva u hasičů