Slavíme báječných 130 let!!!

Autor: Mgr. Simona Soukalová, zveřejněno: 22.10.2015


Je to tak, škola Na Ostrově již 130 let vzdělává a vychovává stále další a další generace. Jak vypadá dnes, na to se přijďte podívat ve čtvrtek 22. října. Na tento den si Vás dovolujeme pozvat na Oslavy 130 let budovy školy.

Od 15.00 hodin bude probíhat Den otevřených dveří. Nejenže si prohlédnete celou školní budovu, ale vyzkoušíte si, jaké to je být žákem „Ostrovákem“ v roce 2015. Budou pro vás totiž připraveny zajímavé workshopy – práce s interaktivní tabulí, s hlasovacím zařízením, cvičení s moderními inovativními pomůckami v naší tělocvičně, vyzkoušíte si lezeckou stěnu nebo Xbox Kinect, prohlédnete si nejen moderní učebnice, ale i elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku. A v neposlední řadě nahlédnete také do školních kronik a ochutnáte „domácí pohoštění“ připravené p. učitelkami.

Večer od 18.00 hodin v Městském divadle Jaroměř vás příjemně naladí a pobaví malá školní oslava. Vystoupí na ní i milí hosté – v první části večera ti, kteří jsou našimi úspěšnými absolventy, např. hudebník pan Miloš Dvořáček nebo pan Pavel Šimek se skupinou AltanTrio. Ve druhé části se představí pan Václav Marek se svým pražským ansámblem Blue Star. Ano, je to tatáž skupina, která s námi slavila před deseti lety 120. výročí otevření školy, a s níž vystupoval sbor Ostrováček v pořadu Modrá hvězda Vánoc (rok 2013). Proto nás opravdu velmi těší, že Blue Star mezi sebou opět přivítáme. A nebudou chybět ani současní žáci – zpěváci z Ostrováčku a tanečníci ze skupiny Flash. Lístky na toto představení (40,- Kč) můžete zakoupit v kanceláři ZŠ Na Ostrově u p. Hany Šimkové nebo těsně před představením v pokladně divadla.

Srdečně zveme všechny, kteří mají „Ostrov“ ve svém srdci.

Slavíme báječných 130 let!!!