Deváťáci v roli učitelů

Autor: Mgr. Petra Kačerová, zveřejněno: 12.5.2016, článek se týká tříd(y): 3.A  


Je květen, měsíc, který je ve škole plný písemek a testů různého druhu. Pravidlem je, že zkoušení si pro své žáky připravují učitelé.

Minulý týden si ale na ně zahráli naši deváťáci, kteří si pro třeťáky připravili v rámci hodin informatiky testy a hádanky z češtiny, angličtiny a matematiky. Třeťáci je plnili na počítačích právě za vedení starších spolužáků. Tento „pokus“ byl přínosný hlavně ze dvou důvodů: poznali se spolu žáci napříč třídami a věku a třeťáci si nenásilně zopakovali probrané učivo svého ročníku. Takže deváťáci, děkujeme!

Petra Kačerová a děti z 3. A

Galerie obrázků

Deváťáci v roli učitelů
Deváťáci v roli učitelů
Deváťáci v roli učitelů