Školní klub

Autor: Ing. Jaroslav Schovánek, zveřejněno: 3.9.2015


Vážení rodiče,

v tomto školním roce jsme pro Vás a pro Vaše děti ze 4. – 9. tříd připravili novinku - otvíráme školní klub!

Vycházíme tím vstříc nejen dětem, které dojíždějí a musejí čekat na odpolední autobus, ale i těm, které chtějí smysluplně vyplnit svůj čas, než se rodiče vrátí z práce.

Jednou z činností školního klubu je pravidelná odpolední docházka do klubu. Děti ho mohou navštěvovat odpoledne od 12.30 do 15.30. Mohou se zde samostatně připravovat na výuku (psát úkoly, referáty apod.), ale také hrát deskové hry nebo mohou v rámci školního klubu navštěvovat zájmové kroužky (platí se samostatně), vyrazit na zajímavý výlet/exkurzi atd.

Bezplatný ověřovací provoz školního klubu (ŠK) bude probíhat od 8. 9. 2015.

Od 1. 10. 2015 se ŠK rozběhne „na ostro“. Poplatek pro žáky přihlášené na pravidelnou odpolední docházku bude jako ve školní družině, tj. 400,- Kč za pololetí. Do ŠK budou děti chodit samy bez doprovodu vychovatelky, odcházet domů nebo na autobus budou také samy.

Kapacita ŠK je 30 dětí, v případě většího zájmu budou mít přednost mladší žáci.

Rodiče, jejichž dítě neobdrželo přihlášku ve škole si ji můžou stáhnout zde ve formátu pdf:
Přihláška do školního klubu

Přihlášku si vytiskněte, vyplňte a odezvdejte třídnímu učiteli do úterý 8. 9. 2015

Pod záštitou ŠK budou probíhat následující kroužky:

1. Bezplatné kroužky

Taneční kroužek Flash – vede p. vych. Halašová
Pro žáky 2. - 9.. třííd, termín bude stanoven po domluvě
Známá a úspěšná skupina scénického tance přijímá nové členy, talentované dívky i chlapce.

IQčko – vede p. uč. Pávová
Pro žáky 5. - 9.. třííd, čtvrtek 14.10 - 15.45
Určeno pro žáky, kteří mají zájem spoluvytvářet školní časopis IQčko.

Zdravotní tělesná výchova – vede p. uč. Jonešová
Pro žáky 4. - 6.. třííd, úterý  14.10 - 14.55, tělocvična školy
Cílem je příznivě ovlivňovat zdravotní oslabení, vybavit děti základními pohybovými dovednostmi a návyky, prohloubit znalosti o vlastním zdravotním oslabení (vhodné a nevhodné pohybové aktivity, jejich dávkování, ad.). Kapacita max. 16 žáků.

2.Kroužky placené žáky

Keramický kroužek – vede p. vych. Mráziková
Pro žáky od 4. třídy, 1x týdně ve středu, 15. 30 – 17.00 hod. ve školní družině.
Práce s keramickou hlínou, výroba dekorativních i užitkových předmětů. Žáci se naučí různé techniky zdobení (vyrývání, glazování, latex, vosk, korálky, výrobky budou zdobit také lýkem drátkem, textilem) a naučí se základům práce na hrnčířském kruhu. Ke kurzovnému se vybírá navíc na materiál používaný při výrobě 200,- Kč za každé pololetí.

Papírové modely – vede p. uč. Andresová
Pro šikovné kluky i holky, termín po dohodě.
Výroba úžasných modelů - egyptská pyramida, vesmírná loď, auta, zvířátka, ad. To vše za pomoci papíru a lepidla.

Konverzace v anglickém jazyce - vede p. uč. Kubálková
Pro všechny žáky, kteří již mají povinný anglický jazyk, středa 15.15 - 16.00.
Zdokonalení v mluveném projevu, zbavení se ostychu začít mluvit anglicky, rozšíření slovní zásoby. Nejedná se o doučování!

Přírodovědné bádání - vede p. uč. Těšinová
Pro všechny žáky se zájmem o přírodu, úterý 13.30 - 14.15.
Poznávání rostlin a živočichů, provádění zajímavých pokusů a pozorování v přírodě.

Kroužek digitální fotografie a videa - vede pl uč. Pličžka
Pro chlapce i děvčata, termín po dohodě.
Seznámení žáků s teoretickými a především praktickými znalostmi z oboru digitální fotografie a videa, základy editace fotografie a videa a možnostmi jejich publikace.

Abaku - vede pl uč. Škubníková
Pro žáky 2. stupně, úterý 14.00 - 14.45.
Abaku je matermatická hra podobná hře Scrable, na konci školního roku je možné zúčastnit se celostátní soutěže v této hře.

Doučování z matematiky – vede p. uč. Jílková
Pro žáky 8. a 9. ročníku, úterý 7.00 – 7.45 hod (8. r.), pátek 7.00 - 7.45 (9. r.)
Žáci si procvičí a zopakují učivo, které obtížněji zvládají, případně si doplnění zameškanou látku.

Doučování z matematiky – vede p. uč. Škubníková
Pro žáky 6. ročníku, pondělí 7.00 – 7.45 hod
Žáci si procvičí a zopakují učivo, které obtížněji zvládají, případně si doplnění zameškanou látku.

Workout - vede p. uč. Knajfl
Pro žáky 8. a 9. tříd, čtvrtek 14.20 - 15.20, tělocvična školy
Kondiční cvičení pro ty, kteří si chtějí zlepšit vlastní fyzickou kondici, zpevnit svaly, zhubnout, užít si radost z pohybu, být mezi kamarády a smysluplně strávit svůj volný čas. Video představení kroužku:
https://www.youtube.com/watch?v=FECYzNAloBo
https://www.youtube.com/watch?v=uqpESB1FVBo

Deskoherna - vede p. uč. Holeček
Středa 15.00 - 15.45, minimální počet účastníků 5
Přijď na ochutnávku deskových a společenských her zjistit, že deskové hry nabízejí kromě spousty zábavy a rozvoje také setkání s kamarády. To ti počítač nenabídne! Každý týden nová desková hra.

Cena se bude lišit v závislosti na počtu žáků v studijní skupině. Zpravidla bude vybírána zálohově pololetně, u krátkodobých kurzů po jednotlivých lekcích. Cena se vztahuje jak na pravidelné členy školního klubu, tak na nečleny.

Počet žáků ve skupině

Cena za jedno období (4 měsíce)
při rozsahu 1 vyuč. hodiny týdně

11 a více žáků

420, - Kč (cca 26,- Kč za 1 lekci) 
840,- Kč u Keramického kroužku (rozsah 2 hodin týdně)
 

7 – 10 žáků

540,- Kč (cca 34,- Kč za 1 lekci)
1080,- Kč u Keramického kroužku (rozsah 2 hodin týdně)
 

4 – 6 žáků

720,- Kč (cca 45,- Kč za 1 lekci)
1440,- Kč u Keramického kroužku (rozsah 2 hodin týdně)
 

3 žáci

1200,- Kč (cca 75,- Kč za 1 lekci)

2 žáci  Platba po jednotlivých lekcích, 100,- Kč za 1 lekci
1 žák Platba po jednotlivých lekcích, 100,- Kč za 1 lekci
 
Na bezplatné i placené kroužky mohou chodit i ty děti, které se nebudou účastnit pravidelné činnosti školního klubu.