Active English Camp již potřetí na naší škole

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 15.6.2014


V posledním srpnovém týdnu bude na naší škole opět probíhat výukový program Active English Camp. Děti si tak po prázdninovém odpočinku mohou jedinečným způsobem zopakovat, co vše z angličtiny již umí, a naučit se mnoho nového. A protože se děti sejdou ještě v období prázdnin, bude tomu samozřejmě náplň programu odpovídat. Věřte, že ani zdaleka nebudou se svým lektorem trávit týden jen ve škoních lavicích.

Během školního roku se děti mohou přihlásit na English Active Week, který pod vedením kvalifikovaných rodilých mluvčích probíhá na naší škole v pravidelných intervalech již od jara 2012. Vzhledem k tomu, že pozornost rodičů i dětí budí v posledních letech možnost účastnit se různých jazykových pobytů během prázdnin, připravujeme pro děvčata a chlapce čtvrtých až devátých tříd takový "jazykový tábor" v prostorách naší školy i my, tentokrát již potřetí.

Nespornou výhodou takového řešení je, že rodiče za Active Camp hradí jen zlomek ceny v porovnání s pobytovými jazykovými tábory. Tím se možnost jazykového vzdělávání pod vedením rodilých mluvčích stává dostupnější širšímu množství dětí. Navíc tento program může pomoci vyřešit i problém dohledu nad dětmi v době letních prázdnin, kdy se rodičům již mnohdy nedostává dovolené.

Děti, které jsou podle věku rozděleny do dvou skupin, se během tohoto programu naučí mnoho nového z gramatiky i slovní zásoby. Za zásadní ale považuji překonání zábran, které v případě komunikace v cizím jazyce řada z nich pociťuje. Navíc si zahrají řadu her, využíjí prostor tělocvičny i okolí školy k patřičnému "protažení" těla a v neposlední řadě pro ně Active Camp tvoří i nenásilný přechod z prázdnin zpět do školních lavic.

V tomto roce nabízíme dvě varianty, přičemž zvolíme tu, pro kterou se rozhodne většina přihlášených.

1. varianta
Pondělí 25.8.2014 až čtvrtek 28.8.2014
8:00 - 14:00
850,- Kč

2. varianta
Pondělí 25.8.2014 až pátek 29.8.2014
8:00 - 14:00
930,- Kč

Přihlášky si děti mohou vyzvednout u svých učitelů anglického jazyka. Uzávěrka pro přihlášky je 20.6.2014. Bližší informace Vám poskytne paní učitelka Kubálková (lucie.kubalkova@zsostrov.cz).