Předškoláci v nové počítačové učebně

Autor: Mgr. Romana Mistrová, zveřejněno: 24.10.2013


Děti a paní učitelky z jaroměřských mateřských škol pravidelně jednou měsíčně docházejí do naší školy. Předškoláci se postupně seznamují s prací na počítači a s počítačovými programy.

Tentokrát nás navštívily děti a paní učitelky z mateřské školy Na Zavadilce. Zavedli jsme je do nové moderně vybavené počítačové učebny ve druhém patře. S obsluhou počítače budoucím školákům jsme pomáhaly my - paní učitelky, ale i žáci osmé třídy. Zaměřili jsme se na procvičování barev a na nejznámější pohádky. 

Hodina  proběhla  v pohodě. Těšíme se na další setkání .