"My world" a "My town" v páté třídě

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 11.5.2014


V každém ročníku se děti několikrát v roce snaží zpracovat určité téma do projektu, přičemž cílem je použít nabyté vědomosti v praxi. V páté třídě se děti v druhém pololetí zabývaly nejprve tématem "My world", tedy "můj svět". Následovalo téma "My town", v překladu "moje město".

Zpracovat téma samostatně není pro žáka páté třídy snadný úkol, proto děti často pracují na podobných zadáních ve dvojicích. Tentokrát se však této výzvy všichni žáčci chopili samostatně a opravdu se snažili, co jim síly stačily.  V případě tématu "My town" představili nejprve sebe a potom vše, co tvoří jejich svět. To znamená, že se listy papíru postupně plnily informacemi o rodině, kamarádech, škole, oblíbených zpěvácích či hercích, ale nechyběly ani pasáže věnované sportování a dalším zálibám.

V případě druhého tématu "My town" děvčata a chlapci představovali město či vesnici, ve kterých bydlí. Toto místo nejprve obecně popsali a následně se zaměřili na několik hlavních bodů. Často přidali i mapu, kterou okomentovali svými poznámkami.
Dílo se jim podařilo, a to i přes slovosled anglické věty, který jim pořád způsobuje jen nepříjemnosti... Proč ono se to nemůže říct anglicky stejně jako česky?

Galerie obrázků

"My world" a "My town" v páté třídě
"My world" a "My town" v páté třídě
"My world" a "My town" v páté třídě
"My world" a "My town" v páté třídě