Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků

Autor: Mgr. et Bc. Pavel Knajfl, zveřejněno: 3.6.2014


Předmět výchova ke zdraví je v rámcovém vzdělávacím programu (RVP) pro základní školy součástí vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“. V našem školním vzdělávacím programu (ŠVP) „Ostrov zdraví“ je zařazen do výuky 6. - 8. ročníků na druhém stupni. Zjednodušeně řečeno se jedná o humanitní předmět, který klade velký důraz na uvědomění si vlastního zdraví. Kromě teoretických poznatků se žákům snaží poskytnout i praktické rady, jak přistupovat k vlastnímu zdraví a pozitivně ho ovlivnit.

Na přelomu kalendářního roku 2013 a 2014 se podařilo naší škole opět rozšířit materiální základnu pro výuku tělesné výchovy. Nově byly koupeny i 2 ks tzv. SLACKLINE provazové lávky. V tematickém plánu předmětu výchovy ke zdraví 8. ročníku se klade důraz na výuku sociálních dovedností tzn. osobnostní a sociální rozvoj člověka.
 
Na nových slacklinách jsme tedy vyzkoušeli komunikaci při řešení problému, neboť chůze ve výšce na labilní lávce opravdu vyžaduje značnou dávku úsilí a soustředěnosti. A protože jsme byli poprvé, chodili naši žáci s vodiči, kterým svěřili absolutní důvěru. Zúčastněné žáky slackline naprosto nadchla! Z počátečního ostychu sešlo velmi brzy, a tak jsme mohli na „lajnu“ poslat i dva lidi proti sobě, kteří měli za úkol vzájemně se domluvit a dojít na druhý konec, aniž by se dotkli země. Z přiložené fotogalerie posuďte sami, jak jim to šlo.

Galerie obrázků

Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků
Rozvoj sociálních dovedností při výchově ke zdraví osmých ročníků