Čtrnáct dní jsme žili olympijskými hrami

Autor: Mgr. Romana Mistrová, zveřejněno: 27.2.2014


Celé akci předcházelo povídání si o olympijských hrách, jejich myšlence, vzniku, olympijských kruzích,  zimních sportech.

V hodině pracovních činností děti ve skupinkách vyrobily sportovní potřeby – brusle, lyže, helmy, snowboardy,… a barevné olympijské kruhy, kterými jsme si vyzdobili okna naší třídy. Výzdobu jsme dodělávali s plným nasazením i o přestávkách.

Předem určení žáci, prostřednictvím doma připravených aktualit, své spolužáky  informovali o dění na olympiádě v Soči, o úspěších nejen českých olympioniků i různých zajímavostech o medailích, městě Soči, …

Do přípravy aktualit se zapojily téměř všechny děti, a tak jejich písemná podoba brzy zaplnila celou nástěnku. Byl to veliký úspěch, protože tvorba  aktualit byla dobrovolná.