Exkurze Všestary (4.A, 4.B)

Autor: Bc. Hana Škubníková, zveřejněno: 2.5.2014


S žáky čtvrtých tříd (7. dubna se 4.A a 8. dubna se 4.B a s několika žáky 5. tříd) jsme se v rámci vlastivědy vypravili prozkoumat zákoutí archeoparku ve Všestarech. Plni očekávání jsme dorazili do třípatrové budovy, která nám představila nejen život pravěkých lidí, ale i nelehkou práci archeologů.

Během prohlídky jsme viděli pravěkou jeskyni s malbami, pazourkové doly, spoustu archeologických nálezů, a dokonce i velkou hrobku. Na velkém diorámatu jsme se seznámili jak s různými řemesly pravěkých lidí, tak i se způsobem stavby vesnic. Díky videoukázkám jsme poznali práci archeologů. Některá řemesla jsme si mohli dokonce i vyzkoušet, což se nám moc líbilo – mleli jsme na kameni mouku, zpracovávali kov a čistili kůži. Také jsme chvíli pracovali na velkém tkalcovském stavu.

Když jsme si vše do sytosti vyzkoušeli, šli jsme se podívat na venkovní expozici. Mohli jsme si projít polozemnice neboli pravěké stavby, o kterých jsme se ve vlastivědě učili, zkoušeli jsme rýt půdu pomocí pravěkého náčiní, brousili jsme kámen a házeli oštěpem.

Průvodkyně v archeoparku nás velmi chválily a i my musíme pochválit je – prohlídka byla moc hezká a zábavná.

Galerie obrázků

Exkurze Všestary (4.A, 4.B)
Exkurze Všestary (4.A, 4.B)
Exkurze Všestary (4.A, 4.B)
Exkurze Všestary (4.A, 4.B)
Exkurze Všestary (4.A, 4.B)
Exkurze Všestary (4.A, 4.B)
Exkurze Všestary (4.A, 4.B)
Exkurze Všestary (4.A, 4.B)
Exkurze Všestary (4.A, 4.B)
Exkurze Všestary (4.A, 4.B)
Exkurze Všestary (4.A, 4.B)
Exkurze Všestary (4.A, 4.B)