Využití evropských financí při spolupráci Univerzity Hradec Králové a ZŠ Na Ostrově

Autor: Mgr. David Horký, zveřejněno: 15.1.2014
Operační program pro vzdělání a konkurenceschopnost je jedním z dotačních titulů dovolujících čerpat peníze z fondů EU pro potřeby vzdělávání. Za tyto peníze se pak formou projektů realizuje profesní vzdělávání v aktuálních otázkách a jednou z nich je i ekonomická gramotnost. A právě v ní jsou generace narozené před revolucí často znevýhodněné, protože se ve škole této oblasti dříve téměř nevěnovala pozornost. Tuto chybu nesmíme opakovat u svých dětí, a proto je třeba mít pedagogy, kteří se v této, často složité, problematice orientují - jenže, kdo jim podá pomocnou ruku? Z tohoto důvodu byl Univerzitou Hradec Králové realizován projekt Rozvoj ekonomické gramotnosti pedagogických  pracovníků EGRAM (http://fim.uhk.cz/egram).

A protože kvalita vzdělávání je pro ZŠ Na Ostrově prioritou, zapojila se také do projektu, jako jediná z Jaroměře. Ve studovně této školy si její vyučující již úspěšně prohloubili znalosti v akreditovaném kurzu Stát a hospodářství, následovat bude kurz Finance zaměřený na bankovní produkty, správné sestavení rodinného rozpočtu atd. 

V rámci projektu uskutečňuje Univerzita Hradec Králové pro pedagogy ZŠ i SŠ soubor školení s odborným lektorem, která jsou akreditovaná Ministerstvem školství ČR. Jako další podporu pro školené učitele vytvořili akademičtí pracovníci univerzity také souhrnnou knižní publikaci a e-learningový kurz. To vše dává účastníkům školení možnost získat další odborné znalosti a konzultovat témata jako např. finance, stát a hospodářství, tržní ekonomika, trh práce a pracovněprávní vztahy. Do roku 2015 bude projektem podpořeno více než 100 pedagogických pracovníků v Královéhradeckém kraji. 

Věříme, že nejen pedagogové z „Ostrova“, ale i ti ostatní, kteří se zapojili do projektu, uplatní nově prohloubenou ekonomickou gramotnost ve svých  vyučovacích hodinách (především matematiky a občanské výchovy) a budou dnešní žáky vést k ekonomicky správnému chování. Snad se tak podaří vychovat generaci, která už nespadne do dluhové pasti, jak se to dnes stává jejich rodičům.

Ing. Ivan Soukal Ph.D.
Univerzita Hradec Králové