Školní družina nabízí zájezd do Chorvatska

Autor: Jana Veselá, zveřejněno: 27.11.2013


Stejně jako v minulých letech se mohou žáci naší školy zúčastnit zahraničního zájezdu, tenkrokrát opět do Chorvatska. Zájezd pořádá školní družina v červnu 2014 ve spolupráci s cestovní kanceláří T Split Tour, s.r.o. Trutnov, www.tsplittour.cz.

Pokud byste měli o zájezd zájem, přečtěte si tyto podrobné informace. Naleznete tam i závaznou přihlášku, kterou si můžete vytisknout, vyplnit a odevzdat ve školní družině paní vychovatelce Janě Veselé nebo ve škole paní učitelce Petře Kačerové, třídní 1.A.