Lednový Active Week pro mladší žáky

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 23.1.2014


Jazykový program Active Week se stal již nedílnou součástí školního roku na naší škole. V období prosinec – leden dostávají děvčata a chlapci tradičně příležitost rozvinout své jazykové dovednosti a naučit se mnoho nového. Dne 13. ledna 2014 se do týdne zasvěceného zcela angličtině zapojili žáci pátých až sedmých tříd.

Děti se nejprve seznámily se svým lektorem Markem a následně se se zápalem sobě vlastním pustily do díla. Mluvily, psaly a sepisovaly, učily se mnoho nového z gramatiky a vše znovu a znovu důkladně procvičovaly. A co bylo snad ze všeho nejdůležitější, snažily se překonat ostych, který jim někdy trošičku brání začít angličtinu aktivně používat.

Pro některé žáky to byl již několikátý Active Week, kterého se zúčastnili. A zde patří velké poděkování rodičům, kteří své děti v jazykovém vzdělávání podporují a uvědomují si význam takovéto zkušenosti.

Další týden plný angličtiny bude probíhat na konci letních prázdnin a bude mít podobu English Campu. Navážeme tak na program, který s úspěchem probíhal v posledním srpnovém týdnu i v loňském roce. Přihlášky budou k dispozici v měsíci květnu.

Galerie obrázků

Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky
Lednový Active Week pro mladší žáky