Moderní je nekouřit

Autor: Mgr. Romana Mistrová, zveřejněno: 24.3.2014


V rámci prevence proběhl na naší škole ve čtvrtých a pátých ročnících preventivní program s názvem „Moderní je nekouřit“.

Všichni si uvědomujeme, jak nebezpečné je kouření pro naše zdraví. Velmi ohrožené jsou děti kolem deseti let. To je věk, kdy podle průzkumů nejčastěji začínají s kouřením. Důležité je, aby děti byly dostatečně a včas informovány a s kouřením ani nezačaly.

Během programu se žáci dozvěděli mnoho informací o vlivu kouření na zdraví i na psychiku člověka, písemně odpovídali na dané otázky, vyjadřovali svoje názory na kouření a důsledky, které plynou ze závislosti na kouření. Tipovali například, kolik lidí zemře ročně na následky kouření, jak „zasahuje“ kouření do rodinného rozpočtu. Tato otázka je velmi zaujala. Přednášející jim otevřel na interaktivní tabuli příslušné webové stránky (www. nekuratka.cz), kde několik dětí navolením ceny a množstvím vykouřených cigaret před zraky ostatních spolužáků předvedlo, kolik „stojí“ kouření. Všichni jsme byli překvapeni, co by si lidé mohli koupit místo vykouřených cigaret.

Na závěr žáci luštili osmisměrku, s chutí se pustili do vyškrtávání slov a za chvilku bylo správné řešení na světě: NEZAČÍNEJ KOUŘIT!

Hodina byla pestrá, zajímavá a poučná. Snad i přispěla ke snížení počtu budoucích kuřáků.

Galerie obrázků

Moderní je nekouřit
Moderní je nekouřit
Moderní je nekouřit
Moderní je nekouřit