Volby v 7.B

Autor: Bc. Hana Škubníková, zveřejněno: 3.5.2014


V hodinách občanské výchovy jsme se dostali k tématu volby. Abychom si plně uvědomili, jakým způsobem probíhají a co vše jim předchází, rozhodli jsme se, že nejlepší bude si je vyzkoušet. 

Rozdělili jsme se na skupinky, z nichž každá představovala vymyšlenou politickou stranu. Každá strana si připravila svůj politický program, slogan, znak a zvolila svého předsedu. Následující hodinu se jednotlivé strany představili a snažili se zaujmout voliče, aby právě jejich stranu zvolili. K tomu jim pomáhali slogany typu "Zvolte si svobodu, budete mít pohodu", "Žigulové správná volba" či "Zaručeně plné kasičky". 

Po sečtení hlasovacích lístků jsme zjistili, že výsledek voleb je značně vyrovnaný. Nastala velká debata a boj jednotlivých stran o vytvoření výhodné koalice. To se poměrně dlouho nedařilo, ale nakonec přece jen vznikla koalice s mírnou většinou. Díky tomu jsme si uvědomili, že není jednoduché se na kompromisech domluvit a domluva jednotlivých politických stran na spolupráci vyžaduje spoustu času.