Anglický časopis Gate

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 20.11.2013


I v tomto školním roce nabízíme žákům naší školy možnost objednat si časopis Gate, který je primárně určen pro děvčata a chlapce základních škol.

Časopis je určen pro žáky osmých a devátých tříd, přičemž jim nabízí celou řadu zajímavých článků, které jsou psané jazykem pro studenty tohoto věku snadno srozumitelným. Obsahem jsou texty jazykové náročnosti A1 - A2. Témata jsou volena s ohledem na čtenářskou základnu, to znamená, že učení se cizímu jazyku "nebolí" a děti si prostřednictvím tohoto časopisu své jazykové znalosti mohou nejen upevnit, ale rozšíří si slovní zásobu o řadu nových výrazů.

Roční předplatné časopisu je 240,- Kč. V případě, že se některý žák rozhodne připojit se k naší "rodině anglofilních čtenářů", dostane zpětně čísla, která vyšla od září tohoto roku.