Volba povolání

Autor: Mgr. Jana Doubková, zveřejněno: 19.9.2013


Každý rok čeká žáky devátého ročníku nelehká volba, musí se rozhodnout o svém budoucím povolání. Protože víme, že není vůbec jednoduché v 15 letech učinit tak závažné rozhodnutí, snažíme se žákům zprostředkovat co nejvíce informací, které jim při jejich rozhodování mohou pomoci.
 
Každoročně pořádáme na škole schůzku se zástupci středních škol a učilišť. V letošním školním roce se jí zúčastnilo 20 škol z našeho regionu.
 
Dále mají žáci a jejich rodiče možnost zúčastnit se již tradiční schůzky s pracovnicemi úřadu práce a získat tak informace        o aktuální situaci na trhu práce, o možnostech dalšího vzdělávání a nabídkách úřadu práce pro žáky základních škol při volbě povolání. Schůzka proběhla 10. listopadu 2010 v aule naší školy a byla určena pro žáky a rodiče všech jaroměřských základních škol.
 
Každoročně také navštěvujeme Prezentační výstavu škol v Královehradeckém kraji. Žáci tak mají možnost seznámit se s širokou nabídkou studijních oborů, které nabízejí SŠ a SOU v Královehradeckém kraji.
 
Již třetím rokem jsme zapojeni v Projektu Krajské hospodářské komory Volba povolání, v rámci kterého žáci devátého ročníku navštěvují strojírenské podniky našeho regionu. Žáci si tak mohou učinit lepší představu o jednotlivých profesích.
Žákům, kteří vůbec nemají představu, jaký obor studovat po základní škole, mohou pomoci comdi testy. I v letošním školním roce mají nerozhodnutí žáci naší školy díky projektu úřadu práce si zdarma tyto testy udělat.