Slova v pohybu

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 17.10.2013


Jistě lze souhlasit s tvrzením, že člověk se lépe učí to, co si vyzkouší na vlastní kůži, co si prožije. My jsme se tohoto názoru drželi při hodině angličtiny ve čtvrté třídě. Sestavování vět v přítomném čase průběhovém jsme si opravdu prožili. A dovolím si tvrdit, že i užili:-)

Slovosled anglické věty je určován více pravidly než je tomu v češtině, a proto se s ním děti někdy pořádně trápí. Z toho důvodu jsme si zkusili sestavovat věty trochu jinak než jen v sešitě. Děti dostaly karty, na kterých bylo vždy jedno slovo. Potom už bylo na nich, aby se správně zařadily a našly si "své" místo ve větě. V okamžiku, kdy toto zvládly, nastala další komplikace. Do vět přibylo velké červené "not". To abychom se naučili tvořit věty záporné. Trochu nám to původní uspořádání rozbouralo, ale i "not" si nakonec našlo své místo.

Aby nebyl všem těžkostem konec, museli jsme si v poslední fázi poradit i s otazníkem. Tázací věta znamená velké přesuny, ale ustáli jsme i toto slovosledové "zemětřesení":-)

Věřím, že si děti takto zapamatují nové učivo lépe a že z hodiny odcházely s vědomím, že každé slovo má v anglické větě své místo.

Galerie obrázků

Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu
Slova v pohybu