Oslaďme si vánoční svátky

Autor: Mgr. Jana Kudláčková, zveřejněno: 20.12.2013


Žáci 9. ročníků navštívili cukrovar v Českém Meziříčí.

V předvánočním čase vyrazili žáci 9.A a 9.B na netradiční exkurzi do nedalekého cukrovaru v Českém Meziříčí, jehož historie sahá až do roku 1871. Do současné doby se dochovalo pouze sedm cukrovarů v České republice. Koncern Tereos TTD patří mezi největší výrobce cukru, lihu a škrobu na světě.

Řepná kampaň začíná na podzim a trvá přibližně 90 až 100 dní. V Českém Meziříčí se denně zpracuje na 7 000 tun cukrové řepy. Z tohoto množství se vyrobí až 70 000 tun cukru a cca 25 000 tun pelet ročně. V roce 2008 byla zprovozněna nová sušárna řepných řízků, ze kterých se vyrábějí krmné pelety.

Cesta k samotnému cukru trvá několik dní. Nejprve projde řepa řepnou "pračkou", poté se pořeže na řízky, které se dále louhují v horké vodě. Obsah cukru čítá okolo 18 %. Sladká šťáva se zahřívá, odpařuje a následnou krystalizací vzniká cukr. Proces zpracování je poměrně složitý a zahrnuje celou řadu dílčích postupů.

Sortiment balení cukru zajišťuje balírna v Mělníku. Cukrovar v Českém Meziříčí je druhým největším v ČR, je možné zde zakoupit pouze 50 kg balení cukru.

Galerie obrázků

Oslaďme si vánoční svátky
Oslaďme si vánoční svátky
Oslaďme si vánoční svátky
Oslaďme si vánoční svátky
Oslaďme si vánoční svátky
Oslaďme si vánoční svátky
Oslaďme si vánoční svátky
Oslaďme si vánoční svátky
Oslaďme si vánoční svátky