Countries

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 30.5.2014


Při nahlédnutí do učebny cizích jazyků byste začátkem května zapochybovali, zda jste si nespletli dveře, protože výuka angličtiny v šestém ročníku v mnohém připomínala spíše hodiny zeměpisu. Ale že by se na druhou stranu při zeměpise mluvilo a pracovalo v angličtině?

Geografické pojmy jsou v angličtině oříšek. Vždyť už jen použití členů ve spojení s nimi oplývá tolika výjimkami, že z toho jde člověku hlava kolem. Na druhou stranu, základní terminologii není tak těžké si osvojit. A těch pravidel a výjimek není ze začátku také až tak mnoho.

Když už jsme měli pocit, že si s tím anglickým zeměpisem dokážeme celkem poradit, nastal čas, abychom všechny poznatky prakticky využili při tvorbě projektu, ve kterém každý z žáků představoval zvolenou zemi. Tak jsme se podívali například do Španělska, Ruska či Číny. Překvapivě se řada dětí rozhodla "zůstat doma" a ve svém projektu se věnovaly České republice.
Listy papíru se rychle zaplnily krásnými obrázky i řadou zajímavých faktů. Nakonec nám dobrovolníci představili "svou" zemi, a tak jsme se při hodinách angličtiny dozvěděli řadu informací zcela neanglických.

Galerie obrázků

Countries
Countries
Countries
Countries
Countries
Countries
Countries
Countries
Countries
Countries
Countries
Countries
Countries