Ohrožené druhy - Endangered Species

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 30.5.2014


Problematika životního prostředí a jeho ochrany již dávno není diskutovaným tématem pouze v hodinách přírodopisu. Jednotlivé předměty se v mnohém prolínají, a tak se může stát, že se o ohrožených zástupcích živočišné říše mluví najednou v hodinách anglického jazyka. A jak jinak než anglicky.

S žáky devátého ročníku jsme se v této části školního roku věnovali životnímu prostředí. Učebnou se tak ozývaly výrazy, jako jsou skleníkové plyny (greenhouse gases), tání ledovců (melting ice caps) nebo odlesňování (deforestation). Umíte vysvětlit, jak vzniká skleníkový efekt? Určitě ano. A dokázali byste ho popsat anglicky? Věřte, že řada "deváťáků" to zvládne bez mrknutí oka.

Abychom se tak trochu odměnili za tvrdou práci, rozhodli jsme se věnovat pozornost také ohroženým druhům zvířat. Každý žák si zvolil jednoho zástupce této rozrůstající se skupiny a informace, které o něm získal, zpracoval do projektu. Důkazem toho, že se práce povedla, je zadní stěna jazykové učebny, kterou tyto výtvory zdobí.

Galerie obrázků

Ohrožené druhy - Endangered Species