Exkurze v Odesu

Autor: Mgr. Linda Andresová, zveřejněno: 25.10.2013


S 8.A jsme se vypravili do malé firmy na okraji Jaroměře, Odes, která se zabývá ekologickým zpracováním odpadu a vyrábí a dodává příslušné technologie.

Čas ubíhá rychle a pomalu se blíží doba, kdy se žáci osmých tříd budou muset začít zamýšlet nad tím, kam dál. Slovem „dál“ myslím, kam se vydají, až si odchodí devět let povinné školní docházky na naší základní škole. I když se může zdát, že je ještě času dost, my jsme vyrazili už letos do různých firem v Jaroměři, abychom se podívali, jak to vypadá ve výrobních podnicích za běžného provozu.

Jako první jsme se vydali do malé firmy Odes, která se zabývá zpracováním odpadů (např. pneumatik).  Přivítali nás milí pracovníci firmy, kteří si nás rozdělili na tři skupinky. Každá skupina postupně prošla třemi stanovišti, kde se děti dověděly spoustu zajímavostí ze života firmy a okoukly proces zpracování odpadů od začátečního plánování až po jeho samotnou likvidaci v dílně.

Děkuji panu Frimlovi a jeho ochotným spolupracovníkům, že nám dovolili nahlédnout do „zákulisí“ firmy a podělili se s dětmi o své znalosti a zkušenosti.

Na závěr si můžete přečíst, co žáci o exkurzi napsali:

„Zaujalo mě, na jaké částečky se dají rozdělit různé věci.“

„Líbilo se mi tu všechno, bylo to velice zajímavé.“

„Pracovat bych tu nechtěla, protože by mě to nebavilo a většinou tam pracují muži.“

„Nejvíce mě zaujala místnost, ve které se dělají 3D modely strojů.“

„Líbilo se mi, že se nám dotyčný pán, který nám vykládal o firmě, plně věnoval.“

„Ve firmě bych chtěla pracovat, ale jen tehdy, kdybych mohla dělat na počítači 3D modely.“

„Exkurze se mi velice líbila. Dověděla jsem se zajímavé věci.“

„Nejvíce se mi líbilo, jak lidé pracují u počítačů a kreslí 3D modely, které jim zaberou třeba 3 měsíce.“

„Líbilo se mi, jak nám ukazovali, jak se drtí papír a pet lahve.“

„Mně se líbily velké stroje na recyklování, protože jsem takhle velké stroje ještě neviděl.“

„Chtěl bych pracovat s přístroji, protože se mi líbilo, jak ty stroje třeba žerou pneumatiku.“

„Zaujalo mě, že se to vůbec ti zaměstnanci mohou naučit.“

Galerie obrázků

Exkurze v Odesu
Exkurze v Odesu
Exkurze v Odesu
Exkurze v Odesu
Exkurze v Odesu
Exkurze v Odesu