Dopravní výchova

Autor: Mgr. Martina Tobišková, zveřejněno: 21.10.2013


Už v 1.třídě žáci probírají v hodinách prvouky dopravní výchovu. Učí se jak správně a bezpečně přecházet vozovku, dopravní značky a později pravidla silničního provozu.

Ve 4. třídě jezdí do Náchoda na dopravní hřiště, kde teoretickou přípravu zkouší v praxi. Na dopravním hřišti zde trénují jízdu na kole pod odborným dohledem lektora pana Hrubého.

Žáci 5. tříd se každý rok účastní soutěže o „POHÁR STAROSTŮ“.

Už několik let se naše škola může chlubit velice pěknými výsledky. Letošní dobrá příprava a šikovní žáci zajistili 10.místo z 30 družstev. Všem zúčastněným (Jiří Kudrnáč, Matěj Tlustý, Michaela Zvolánková, Jana Havlíková) blahopřejeme.

Galerie obrázků

Dopravní výchova