Přírodopis v angličtině

Autor: Mgr. Linda Andresová, zveřejněno: 9.1.2014


V hodinách anglického jazyka v 7.A jsme na chvíli opustili gramatiku a připravili jsme si trochu netradiční hodinu. V současné lekci probíráme zvířata a spoustu jich umíme pojmenovat anglicky, a to nejen ta typická domácí, ale i exotická a méně známá. Z hodin přírodopisu děti vědí, že zvířata můžeme dělit podle různých kategorií, ale jak je to v angličtině?
 
V podstatě velice podobné. Také dělí zvířata podle druhu, jenom ty názvy naše známá slovíčka příliš nepřipomínají. Ale ve chvíli, kdy děti rozluštily, kdo to jsou ti „amphibians, reptiles a mamals“, zjistily, že to jsou věci, které už znají, a daly se do hledání dalších informací.
 
Ve skupinkách pomocí slovníku překládaly texty o různých živočišných druzích, vypracovávaly úkoly a zjišťovaly, jak se řeknou další zvířata, která je zajímala. Úkolů bylo hodně, času málo, proto bylo důležité, aby každý dělal něco. Někdo hledal ve slovníku, další sepisoval zjištěné poznatky, jiný zpracovával informace na papír. Všichni přiložili ruku k dílu a výsledkem bylo celkem pět zpracovaných projektů, které mohly být odměněny pěknými známkami.
 
Myslím si, že jsme si všichni hodinu užili a závěrečná věta jednoho z žáků: „Víc takových hodin prosím.“ bude brzy vyslyšena.

Galerie obrázků

Přírodopis v angličtině
Přírodopis v angličtině
Přírodopis v angličtině
Přírodopis v angličtině
Přírodopis v angličtině
Přírodopis v angličtině
Přírodopis v angličtině
Přírodopis v angličtině
Přírodopis v angličtině
Přírodopis v angličtině
Přírodopis v angličtině
Přírodopis v angličtině