Dobrý start i pro rodiče předškoláků

Autor: Mgr. David Horký, zveřejněno: 20.1.2014


ZŠ Na Ostrově zve rodiče i budoucí prvňáčky na setkání v rámci projektu Dobrý start, který se uskuteční v úterý 21.1. 2014 od 15:30. Předškoláky čekají v tělocvičně „Cviky malého námořníka“, rodičům se bude věnovat zástupce ředitele a učitelé 1. stupně.
 
Součástí programu pro rodiče bude:

- prohlídka školy (multimediální žákovská studovna, nové počítačové učebny, učebna přírodovědných předmětů s hlasovacím zařízením aj.)
 
- e-learning (možnost využití online výuky jak ve školním prostředí, tak i v domácí přípravě a samostudiu žáka)
 
- seznámení s elektronickou žákovskou knížkou a elektronickou třídní knihou
 
- ochutnávka v rámci projektu Zdravá svačina (novinkou bude příprava zdravějších svačin přímo ze školní kantýny)
 
- nabídka zájmových kroužků pořádaných naší školou (pěvecký sbor Ostrováček, taneční kroužek Flash, kroužek keramiky, sportovní hry aj.) a kroužků zaštiťovaných Školním sportovním klubem (Sportík, Žížalka, Dráček, Drak)

Plakát ve formátu pdf