Jak by chtěli bydlet deváťáci

Autor: Mgr. Linda Andresová, zveřejněno: 12.12.2013


Uplynulo čtvrtletí a v hodinách německého jazyka v devátých ročnících jsme se úspěšně prokousali první lekcí z druhého dílu učebnice Deutsch mit Max. Úkol to nebyl zrovna jednoduchý, protože hned na úvod na nás učebnice vychrlila poměrně obtížnou gramatiku, a to naučit se pracovat se 3. a 4. pádem.

Žáci se nejprve naučili tyto dva pády rozeznávat, potom si museli uložit do hlavy koncovky pro jednotlivé členy a získané informace aplikovat na další gramatické jevy, jako jsou přivlastňovací zájmena, neurčitý člen nebo zápor „kein“. Ze začátku to byl poměrně boj, ale ke konci lekce bylo vidět, že i ti největší odpůrci gramatických pouček a tabulek podlehli a ujasnili si rozdíl mezi „dem a den“.

V učebnici jsme narazili na zajímavý článek o Lee a jejím vysněném pokoji, kde popisovala, co všechno by si jednoho dne přála mít doma. Snít o budoucnosti je naprosto přirozená věc, každý si určitě někdy říká, jednou bych chtěl mít… A toho jsme využili a všichni deváťáci se povinně zasnili v němčině a své představy přetvořili na papír. Sepsali si poměrně dlouhý text, kde vylíčili, jak by to u nich doma mohlo jednoho dne vypadat. Své nápady doplnili obrázky a kresbami a někteří zabrousili i do slovníků a poprali se s novou slovní zásobou.

Na závěr musím deváťáky-němčináře velice pochválit, protože se všichni úkolu zhostili velice statečně a téměř všichni mohli být odměněni pěknou známkou. Je vidět, že po třech letech studia němčiny jsou schopní sepsat text, ve kterém vyjádří své myšlenky a přání a uvést do praxe získané znalosti z hodin, což se pozitivně promítlo i do závěrečného testu, kde byly opět téměř samé dobré zámky.

 

Galerie obrázků

Jak by chtěli bydlet deváťáci
Jak by chtěli bydlet deváťáci
Jak by chtěli bydlet deváťáci
Jak by chtěli bydlet deváťáci
Jak by chtěli bydlet deváťáci
Jak by chtěli bydlet deváťáci
Jak by chtěli bydlet deváťáci
Jak by chtěli bydlet deváťáci