Skupinová práce druháků v hodině ČJ

Autor: Mgr. Věra Štěpová, zveřejněno: 31.10.2013


Opakování učiva trochu jinak.

Děti z 2.B si v hodině českého jazyka znovu vyzkoušely skupinovou práci, při níž si zopakovaly druhy vět. Nejprve se děti rozdělily do skupin. Každý ve skupině měl za úkol vymyslet jednu větu. Jeden tvořil větu oznamovací, druhý tázací, jiný přací a další větu rozkazovací. Pak dostaly druhý úkol. Vymyslet příběh a v něm tyto věty použít. Vytvořit správně daný druh věty nebyl pro děti problém, ale použít věty v příběhu už dalo větší přemýšlení. Určitě to byla pro ně dobrá zkušenost pracovat ve skupině, kde se musely mezi sebou domluvit.

Galerie obrázků

Skupinová práce druháků v hodině ČJ
Skupinová práce druháků v hodině ČJ
Skupinová práce druháků v hodině ČJ
Skupinová práce druháků v hodině ČJ
Skupinová práce druháků v hodině ČJ