Co už víme o Německu

Autor: Mgr. Linda Andresová, zveřejněno: 10.11.2014


V osmých ročnících se už druhým rokem učíme německý jazyk. Kromě základní slovní zásoby a nějakých těch gramatických pravidel, jsme se čas od času věnovali i německy mluvícím zemím. Proto žáci dostali za úkol zpracovat plakát o Německu, kde zúročili své dosavadní znalosti.

Výsledkem je spousta podařených prací, kde žáci dokázali, že umí na slepé mapě vyznačit nejznámější města, moře a řeky, a především sepsat krátký souvislý text, který je nejen gramaticky správný, ale i logicky sestavený.

Na nejlepší práce se můžete podívat ve fotogalerii.

Galerie obrázků

Co už víme o Německu
Co už víme o Německu
Co už víme o Německu
Co už víme o Německu
Co už víme o Německu
Co už víme o Německu
Co už víme o Německu
Co už víme o Německu
Co už víme o Německu
Co už víme o Německu