Slovíčka pro osmáky

Autor: Mgr. Linda Andresová, zveřejněno: 3.12.2014


Učení slovíček z pracovního sešitu není příliš zábavné. Proto jsme s žáky osmých ročníků, kteří navštěvují předmět Angličtina nejen na PC, vytvořili interaktivní slovní zásobu pro celý školní rok.

V některé z minulých hodin se žáci seznámili s on-line výukovým nástrojem Cram.com, kde se dají vytvořit tzv. studijní kartičky, které slouží jak k memorování slovní zásoby, tak k jejímu aktivnímu procvičování v podobě různých druhů cvičení či her.

Jednotlivé úseky slovní zásoby může procvičovat kdokoliv, kdo klikne na příslušné odkazy. Najdete je na následující internetové adrese našeho předmětu.

http://anglictina-nejen-na-pc.webnode.cz/nase-prace/project-3-vocabulary/