Informace k provozu školní družiny

Autor: Jana Veselá, zveřejněno: 24.6.2015


V pátek 26.6.2015 bude provoz ŠD pouze do 15,00 hodin!!

Děti, které budou odcházet ihned po rozdání vysvědčení, informují paní vychovatelku písemně o odchodu domů. Děti, které půjdou do školní družiny, se po skončení hodiny přesunou do ranní družiny. Společně s p. vychovatelkou půjdou do ŠD Na Matysáku a kolem 11.00 h. půjdeme na oběd.

Zájemci o ŠD budoucích 2. a 3. tříd ve školním roce 2015-2016 by měli mít odevzdanou přihlášku u své paní vychovatelky. Přihlášky budoucích prvňáčků je též nutné odevzdat do ŠD, školy, nebo kanceláře školy. Kdo tak ještě neučinil, odevzdá nejdéle do pátku 26.6.2015.

Krásné a pohodové prázdniny přejí vychovatelky školní družiny.