Soutěž v předlékařské první pomoci

Autor: Mgr. Romana Mistrová, zveřejněno: 9.12.2014


V pátek 28. listopadu se v budově Střední zdravotnické školy v Trutnově konala soutěž v předlékařské první pomoci.

Po společném nástupu, vysvětlení organizace a pravidel začala soutěž. Děti plnily úkoly v tříčlenných skupinách. Napsaly test z odborných znalostí a musely zvládnout dva praktické úkoly. Vše sledovala porota, která hodnotila nejen kvalitu ošetření, ale i souhru družstva, rychlost ošetření, komunikaci se zraněným a způsob zavolání odborné lékařské pomoci.

Navíc si děti mohly ve volném čase prohlédnout školu a pod vedením studentek zdravotnické školy aplikovat injekci do modelu a nechat si namaskovat zranění.

Z naší školy se soutěže zúčastnilo devět dětí. Vedly si velmi dobře. Krásné první místo získaly dívky z 5.B.

Umístění našich žáků:

Kategorie mladších (celkem 8 hlídek):
1. místo - Pavlína Kuhajdíková, Kristýna Voborníková, Adéla Kilevníková
7. místo - Zuzana Bašková, Barbora Martínková, Aneta Ludvíková

Kategorie starších (celkem 15 hlídek):
7. místo - Jan Voborník, Lukáš Kábrt, Alžběta Berkovcová

Všechny děti si zaslouží pochvalu za skvělou reprezentaci naší školy. Ta patří také paní učitelce Jonešové, která vede zdravotnický kroužek na naší škole.

Děkujeme všem z trutnovské školy za vlídné přijetí a skvělou organizaci soutěže!

Galerie obrázků

Soutěž v předlékařské první pomoci
Soutěž v předlékařské první pomoci
Soutěž v předlékařské první pomoci
Soutěž v předlékařské první pomoci
Soutěž v předlékařské první pomoci
Soutěž v předlékařské první pomoci
Soutěž v předlékařské první pomoci
Soutěž v předlékařské první pomoci
Soutěž v předlékařské první pomoci