Den otevřených dveří

Autor: Mgr. David Horký, zveřejněno: 20.1.2015


Den otevřených dveří, proběhl společně s programem „Dobrý start“. Zatímco děti prováděly „kapitánské počty“ s budoucími učitelkami prvních tříd, rodiče se zúčastnili prohlídky školy.

Rodiče mohli nahlédnout do učebnic a poznat způsob výuky matematiky podle profesora Hejného. Dále jsme jim ukázali moderní digitální techniku a její využití ve výuce. Seznámili se i se školními projekty, s naší elektronickou třídní knihou a žákovskou knížkou, díky kterým mají přehled jak o prospěchu, tak o probíraném učivu. Nahlédli i do školní kantýny, odborných učeben, žákovských tříd a do tělocvičny s lezeckou stěnou.