Jak na nepřímý pořádek slov v němčině

Autor: Mgr. Linda Andresová, zveřejněno: 25.3.2015


V osmých ročnících se němčinu učíme druhým rokem a v učebnici jsme narazili na nepříjemnou věc, kterou je nepřímý pořádek slov ve větě. Žákům se toto téma často nelíbí a mají tendenci ho v němčině ignorovat, protože jim nezapadá do naučeného a již zažitého pravidla, že první je podmět, po něm přísudek a pak teprve ten zbytek.

Nepřímý pořádek znamená, že nezačínáme větu podmětem, ale např. příslovečným určením času, přičemž pak musí hned následovat přísudek, protože v němčině platí neporušitelné pravidlo, že sloveso musí být vždy na druhém místě (kromě otázek)! A tím pádem se nám podmět posouvá až na třetí místo ve větě, což žákům často připadá zvláštní.

Abychom výše popsaná pravidla důkladně uložili do hlavy, vypracovali jsme projekt, kde jsme popisovali, co děláme během dne. Většině žáků se podařilo dodržet obecný vzorec „čas – sloveso – podmět – zbytek věty“. Nejzdařilejší práce jsou ve fotogalerii.

Galerie obrázků

Jak na nepřímý pořádek slov v němčině
Jak na nepřímý pořádek slov v němčině
Jak na nepřímý pořádek slov v němčině
Jak na nepřímý pořádek slov v němčině
Jak na nepřímý pořádek slov v němčině