Názorná prvouka

Autor: Mgr. Jana Šimková, zveřejněno: 30.9.2014


Třeťáci se učí poznávat své město z různých stran. A protože jedním ze způsobů, jak se zorientovat v této problematice, je naučit se pracovat s plánem města, zkusili si vyrobit jednak model města, ale i jeho plán.

Zkoušeli, jak vypadá město z "ptačí perspektivy", obkreslovali jednotlivé domy na podklad, aby získali představu, jak plán města vzniká a jak se v něm správně orientovat. Mnohem snáz pochopili, proč jsou v plánu města pouze jakési geometrické tvary a nikoli domečky,což byla představa většiny žáků. Když tento krok zvládli, už zbývalo jen vzít do ruky plánek okolí školy, vyrazit ven na vycházku a vše si porovnat se skutečností. Tento způsob výuky se žákům líbil a doufejme, že přispěl k lepšímu pochopení celého tématu.

Galerie obrázků

Názorná prvouka
Názorná prvouka