Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků

Autor: Mgr. David Horký, zveřejněno: 19.12.2014


Srdečně zveme všechny rodiče předškoláků na den otevřených dveří, který probíhá společně s programem „Dobrý start“.

Zatím co vaše děti budou provádět „kapitánské počty“ s budoucími učitelkami prvních tříd, Vy se můžete zúčastnit prohlídky školy.

Budete moci nahlédnout do učebnic a poznat způsob výuky matematiky podle profesora Hejného. Ukážeme Vám moderní digitální techniku a její využití ve výuce. Také Vás seznámíme se školními projekty, s naší elektronickou třídní knihou a žákovskou knížkou, díky kterým máte přehled jak o prospěchu, tak o probíraném učivu. Nahlédneme i do školní kantýny, odborných učeben, žákovských tříd a do tělocvičny s lezeckou stěnou.

Vašimi průvodci budou učitelé z prvního stupně a zástupce ředitele školy. Okruh zabere asi 40 minut.