Zdravá svačina a pitný režim v 1.B

Autor: Mgr. Romana Mistrová, zveřejněno: 9.4.2015


Naše škola se účastní pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků. Abychom si opět osvěžili zásady zdravé výživy, věnovali jsme celé dopoledne zdravé svačině a pitnému režimu.

Rodiče byli předem seznámeni s plánem na tento den a dětem připravili zdravou svačinu (bez ovoce a pití).

Při příchodu do třídy si děti vyzvedly kelímek se svým jménem. Po seznámení s dopoledním programem i s důležitostí dodržování pitného režimu, jsme si řekli pravidla, kdy a jak budeme pít, že budeme pít vodu z vodovodu, kterou jsme hned vyzkoušeli. Kupodivu dětem chutnala. Se zájmem jsme zhlédli poučný film „O vodičce“. Na koberci v kruhu pak všechny děti představily svoji svačinu a zhodnotily ji samy i s pomocí spolužáků. Nedělaly to poprvé, proto jim posouzení svačiny šlo skvěle. Velké poděkování patří rodičům, kteří zdravou svačinu připravili.

V hodině matematiky žáci řešili slovní úlohy o jablkách i dalším ovoci. Předem umytá jablíčka jsme dělili na poloviny i na čtvrtiny a děti je ochutnávaly. Povídali jsme si vše, co víme o jablkách, o jejich pěstování, použití.

O velké přestávce jsme společně svačili. Podle potřeby si děti plnily kelímky vodou a pomocí brčka ji pily. K dispozici měly i naporcovaná jablka.

Třetí hodinu jsme dokončili pracovní list, do kterého žáci postupně zapisovali a zakreslovali průběh celého dopoledne i svoje pocity.

Poslední hodinu jsme trávili v tělocvičně. Pak už nás čekaly velikonoční prázdniny.

Galerie obrázků

Zdravá svačina a pitný režim v 1.B
Zdravá svačina a pitný režim v 1.B
Zdravá svačina a pitný režim v 1.B
Zdravá svačina a pitný režim v 1.B
Zdravá svačina a pitný režim v 1.B
Zdravá svačina a pitný režim v 1.B
Zdravá svačina a pitný režim v 1.B
Zdravá svačina a pitný režim v 1.B
Zdravá svačina a pitný režim v 1.B
Zdravá svačina a pitný režim v 1.B
Zdravá svačina a pitný režim v 1.B
Zdravá svačina a pitný režim v 1.B
Zdravá svačina a pitný režim v 1.B