Jak jsme modelovali zemský povrch

Autor: Mgr. Věra Štěpová, zveřejněno: 30.10.2014


Hodina prvouky ve 3.B.

V hodinách prvouky se věnujeme poznávání zemského povrchu. Už víme, co jsou nížiny, pahorkatiny, vrchoviny i hornatiny. Dozvěděli jsme se, co je to nadmořská výška a jak se měří. Nyní budeme pracovat s mapou a na některých mapách je spousta zvláštních čar, kterým se říká vrstevnice.

Abychom toto učivo lépe pochopili, vyzkoušeli jsme si ve skupinách vymodelovat vlastní krajinu, kde byly jak nížiny, tak i hornatiny. Pak jsme si zkusili jeden zvláštní pokus s vodou. Naše krajiny jsme zalévali vodou a zakreslovali, kam až hladina vody dosáhla. Postupně jsme hladinu vody zvyšovali. Po vylití vody jsme na našich "kopečkách" viděli nakreslené čáry, které znázorňovaly vrstevnice na mapách.

Vyzkoušeli jsme si zase něco nového a snad nyní mapám lépe porozumíme.

Galerie obrázků

Jak jsme modelovali zemský povrch
Jak jsme modelovali zemský povrch
Jak jsme modelovali zemský povrch
Jak jsme modelovali zemský povrch