Pasování na čtenáře v 1.A

Autor: Mgr. Jitka Frimlová, zveřejněno: 1.6.2015


Tak jsou z nás čtenáři!

Celý rok jsme se doma i ve škole pečlivě připravovali na tento slavnostní den.  Jak? Učili jsme se číst, psát a pozorně naslouchat. Do knihovny jsme také pravidelně chodili i odpoledne s paní vychovatelkou.

Dnešní den byl ale trochu jiný. Nejdříve jsme se rozdělili do skupin a plnili různé úkoly na stanovištích. Doplňovali jsme písmena do slov, hledali věci, které se rýmují, vymýšleli jsme co nejvíce slov k písmenům abecedy a četli nahlas z knížky. Protože jsme zadané úkoly splnili, mohl nás panovník Josef II. pasovat na čtenáře. Na památku jsme dostali pasovací listinu a krásnou knížku básniček  Jiřího Žáčka.

Děkujeme všem lidem, kteří nám připravili takové pěkné setkání.

Galerie obrázků

Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A
Pasování na čtenáře v 1.A