Gymnasticky zaměřená hodina - "Pane učiteli, naučte nás taky ten přemet přes kozu!"

Autor: Mgr. et Bc. Pavel Knajfl, zveřejněno: 9.4.2015


Hodinovou dotaci školní TV od letošního školního roku rozšířil i nový výukový předmět „Moderní pohybové formy „
Akrobatické prvky jsou nejen mezi našimi žáky velmi populární, a ač se to nezdá, jsou velmi snadno naučitelné. Skoky na trampolíně jsme na vyžádání žáků 8. ročníku zařadili do výuky i v tomto pololetí. V našem „repertoáru“ jsou nyní základní skoky (přímý, roznožka, skrčka), ale i obraty o 180, 360 a u některých žáků též 540 stupňů, dále zvládáme kotoul letmo a salto. Nyní se nám do cesty postavila švédská koza. Pan učitel přes ni skočil přemet, netrvalo dlouho a zájem o tento nový skok vzrostl i u žáků. Po vysvětlení techniky se jich většina odhodlala svůj přemet skočit. Na přiloženém videu můžete vidět volné skoky celé skupiny. Každý skákal, na co fyzicky má, nebo se v danou chvíli cítil.