Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě

Autor: Mgr. Martina Jonešová, zveřejněno: 19.5.2015


Dvě první místa pro naše Ostrováky!! Podívejte se na video!

Ve středu 13. 5. 2015 jsme se zúčastnili oblastního kola Soutěže mladých zdravotníků v Náchodě. Na místo jsme dorazili jako poslední týmy, v rychlosti jsme se zapsali a už byl nástup.

Za první kategorii soutěžili vybraní žáci ze Zdravotnického kroužku z 1. stupně: Pavlína Kuhajdíková, Adéla Kilevníková, Kristýna Voborníková a Aneta Ludvíková.

Za druhou kategorii soutěžil tým vybraných žáků z 9. B a 9. C: Alžběta Berkovcová, Hana Karešová, Lukáš Kábrt, Jan Voborník a Jakub Kuchta.

Počasí nám sloužilo, sluníčko svítilo, a tak jsme tentokrát soutěžili venku. V parku pro nás byla  připravena různá stanoviště. Do ošetřování mnohdy až hrůzných zranění jsme se pustili s vervou. Museli jsme ošetřovat tepenné krvácení, zlomeniny, popáleniny, žáci druhé kategorie museli provádět i resuscitaci. Některá stanoviště byla trochu oddychová. Prováděli jsme na nich transport raněných, obvazovou techniku, poznávali jsme dopravní značky a byliny.

Velice potěšující pro nás bylo vyhlášení výsledků. Obě družstva nasbírala nejvíce bodů ze všech, a tak nás prvenství neminulo. Získali jsme dva putovní poháry – jeden vyhrál Zdravotnický kroužek, druhý pohár získal tým žáků z druhého stupně. Postoupili jsme do regionálního kola Soutěže mladých zdravotníků, které se bude konat 29. 5. 2015 ve Svitavách. Tak je před námi obrovská šance postoupit na republikové kolo. Držte nám všem palce!!!

Cesta mladých zdravotníků ze Zdravotnického kroužku trvá již od druhé třídy, tedy čtyři roky. Po tuto dobu jsme se věnovali poskytování první pomoci, ošetřování různých poranění, obvazové technice, sledování výukových dokumentů a materiálů, navštívili jsme též Záchrannou stanici v Jaroměři, účastnili jsme se řady soutěží. Takto postupně, pomaloučku, krůček po krůčku jsme rostli v dovednostech a dosahovali jsme stále lepších a lepších výsledků. Již vloni se žáci umístili na druhém místě a letos už získali dvě prvenství – na podzim v Trutnově a nyní v Náchodě. Pro mne, jako učitelku, je tento vynikající výsledek žáků obrovským poděkováním. Ale velikánskou pochvalu tímto posílám všem žákům, kteří na sobě zapracovali a jsou schopni dosahovat těchto skvělých výsledků. Doufám, že si dokážou přenést tyto dovednosti i do svých osobních životů a budou schopni v případě nutnosti první pomoc poskytnout.

Galerie obrázků

Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě
Soutěž mladých zdravotníků v Náchodě