Zveřejnění jmen kandidátů do školské rady

Autor: Mgr. David Horký, zveřejněno: 20.11.2014


V souladu s volebním řádem zveřejňujeme jména kandidátů do školské rady.

Volby do školské rady proběhnou dne 27. 11. 2014 od 15:00 do 17:00 v budově ZŠ, Na Ostrově 4,  v kanceláři provozní účetní.

Volba zástupců z řad pracovníků školy se koná 19. 11. 2014 od 14.00 do 15.00 ve sborovně školy.

Kandidáti z řad zákonných zástupců:
Monika Brychová (Smetanova 719, Jaroměř)
Mgr. Leona Hemelíková (Husova 433, Jaroměř)
Marie Horčičková (Heřmanice 16, Heřmanice)
Ludmila Rindová (Na Žižkově 31, Jaroměř)
Pavla Suchanová (Heřmanice 45, Heřmanice)
 
Kandidáti z řad pedagogických pracovníků školy:
Mgr. David Horký
Mgr. Jan Jandík
Mgr. Simona Soukalová
Mgr. Jana Šimková
Bc. Hana Škubníková