Dopravní výchova 4.B

Autor: Mgr. Martina Tobišková, zveřejněno: 11.11.2014


V říjnu žáci čtvrtého ročníku jeli na dopravní hřiště do Náchoda. Odborný lektor s nimi zopakoval dopravní značky a pravidla silničního provozu. Vše průběžně doplňoval filmovými ukázkami. Po teoretické části následovala jízda po dopravním hřišti, na kterou se všichni moc těšili. V květnu si vše zopakují a po úspěšném zvládnutí obdrží „Průkaz cyklisty“.

Galerie obrázků

Dopravní výchova 4.B
Dopravní výchova 4.B
Dopravní výchova 4.B