Čteme anglicky

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 1.4.2015


V devátém ročníku se s žáky vždy snažíme proniknout do tajů četby v anglickém jazyce. A úkol to není rozhodně tak hrozivý, jak by se snad na první pohled mohlo zdát.

Naučit se číst souvislý anglický text má svá pravidla. A protože žáci, kteří budou v příštím roce pokračovat ve studiu na školách, kde se předpokládá již pokročilejší znalost cizího jazyka, by si tuto dovednost měli osvojit, věnujeme se jí společně hned několik hodin. K dispozici máme dostatečný počet výtisků jedné anglické knížky, aby tak mohl každý pracovat podle svých potřeb a tempa.

Nejprve se zaměříme na schopnost odvodit význam neznámých slov z kontextu. A teprve v případě, že textu stále nerozumíme, přistoupíme k použití slovníku. Na jedné stránce by děti neměly zaznamenat více než tři takové výrazy. V opačném případě by se pro ně stala četba nudnou záležitostí. Volba správné náročnosti je tedy velmi důležitá.

Postupně společně pročítáme první kapitolu příběhu a prostřednictvím otázek a odpovědí zjišťujeme, zda všichni všemu správně rozumí. Po dokončení první kapitoly si pustíme druhou do sluchátek a text během poslechu jen sledujeme. Někteří si dokonce troufnou jen poslouchat bez vizuální opory. Za domácí úkol je přečíst si kapitolu další. Takto pozvolna postupujeme dále. Učíme se převypravovat jednotlivé pasáže a ani se nenadějeme a je tu konec příběhu.

Po této první zkušenosti si žáci půjčí další knížku již domů a pracují s ní samostatně. Na závěr zpracují krátké vyprávění o přečteném příběhu a uvědomí si, že přečíst si anglické vyprávění může být vlastně celkem prima. Někteří se dokonce i těší na příběh další, který už na ně čeká.

Galerie obrázků

Čteme anglicky
Čteme anglicky
Čteme anglicky
Čteme anglicky
Čteme anglicky
Čteme anglicky
Čteme anglicky
Čteme anglicky
Čteme anglicky