Den zdravého pohybu

Autor: Mgr. Romana Mistrová, zveřejněno: 11.5.2015


V rámci pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků, jsme se tentokrát zaměřili na pohybový režim.

K tělovýchovným chvilkám před i během vyučování, ke cvičení o přestávkách ve třídě a na chodbě, k učení v pohybu a ke klasické tělesné výchově jsme přidali cvičení o malých přestávkách v tělocvičně. Cvičení předcházelo poučení o chování a organizaci.

Děti měly během malých přestávek v tělocvičně k dispozici molitanové talíře, obruče, gymnastické míče a plastové chůdy.

Velkou přestávku jsme věnovaly společné svačině, která navazovala na „představení“ a posouzení vlastní svačiny z hlediska zdravé výživy. Tento způsob hodnocení už děti ovládají dobře, děláme ho často.

Našli jsme si čas i na zkušenosti žáků se sportováním. Někteří seznámili spolužáky se sportem, kterému se věnují. Ve skupinkách pak žáci zapisovali druhy sportů. V hodině prvouky jsme si vyprávěli, jak by měl vypadat zdravý den po stránce pohybu i výživy.

Závěr z využití tělocvičny o přestávkách?

Cvičení o malých přestávkách v tělocvičně je velmi časově náročné. Abychom nenarušili další hodinu, je potřeba odcházet z tělocvičny včas. Vybírat jen cvičení, která jsou nenáročná, relaxační. Žáci se na cvičení velmi těšili, bavilo je, hezky se k sobě chovali a cvičební pomůcky si ochotně vyměňovali. Jejich pozornost při následující hodině nebyla narušená, spíše naopak.

Jaké máme další plány? Čeká nás škola v přírodě a tam nebude o dostatečný pohyb nouze.

Galerie obrázků

Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu
Den zdravého pohybu